Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Pliki do pobrania

Ściągnij pliki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad przyznawania bonu, sposobu zabiegania o dotację oraz sposobu rozliczenia wsparcia.
 
Aktualizacja: 2 października 2018 r.

Wniosek o grant

Pobierz wniosek, który należy złożyć w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy, aby rozpocząć proces ubiegania się o bon na innowacje.
 
Aktualizacja: 25 lipca 2017 r.

Oświadczenie

Oświadczenie o nieubieganiu się o inny grant ze schematu 1.2.c.

Załącznik nr 1 do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statutu MŚP.

Załącznik nr 1.1 do wniosku

Metoda obliczania danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego.

Załącznik nr 1.2 do wniosku

Przedsiębiorstwa partnerskie.

Załącznik nr 1.2.1 do wniosku

Formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego.

Załącznik nr 1.3 do wniosku

Przedsiębiorstwa związane.

Załącznik nr 1.3.1 do wniosku

Formularz powiązań dla przedsiębiorstwa zawiązanego

Załącznik nr 2 do wniosku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 do wniosku

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis.

Umowa o powierzenie grantu

Pobierz i zapoznaj się z treścią umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 1 do umowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 3 do umowy

Weksel in blanco.

Załącznik nr 4 do umowy

Wzór deklaracji wekslowej.

Załącznik nr 5 do umowy

Protokół wyboru wykonawcy.

Załącznik nr 6 do umowy

Deklaracja współpracy wykonawcy.

Załącznik nr 7 do umowy

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia.

Załącznik nr 7.1 do umowy

Raport końcowy z realizacji Usługi

Załącznik nr 7.2 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy usługi B+R

Załącznik nr 8 do umowy

Oświadczenie zgody o przetwarzaniu danych.

Załącznik nr 9 do umowy

Zgoda na podpisanie umowy o grant na przekazanym wzorze.

Wytyczne grantowe

Wytyczne grantowe do umowy.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl