Pliki do pobrania

Ściągnij pliki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

OBOWIĄZUJĄCY – III nabór – Oświadczenie dotyczące środków sankcyjnych

OBOWIĄZUJĄCY – III nabór – Załącznik nr 4.5 do umowy 2 wersja

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia.

OBOWIĄZUJĄCY – III nabór – Załącznik nr 4.5.1 do umowy 2 wersja

Raport końcowy z realizacji Usługi
 

OBOWIĄZUJĄCE – III nabór – Ogłoszenie o naborze. Wersja z dnia 4.01.23 r.

OBOWIĄZUJĄCY – III nabór – Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad przyznawania bonu, sposobu zabiegania o dotację oraz sposobu rozliczenia wsparcia.

III nabór – Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad przyznawania bonu, sposobu zabiegania o dotację oraz sposobu rozliczenia wsparcia.

III nabór – Załącznik nr 1 – Wykaz wskaźników

 

III nabór – Załącznik nr 2 – Wniosek o grant

Pobierz wniosek, który należy złożyć w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy, aby rozpocząć proces ubiegania się o bon na innowacje.

III nabór – Załącznik nr 2.1. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP

 

III nabór – Załącznik nr 2.1A do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik A – Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub powiązanych

III nabór – Załącznik nr 2.1B do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik B – Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie

III nabór – Załącznik nr 2.1C do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik C – Przedsiębiorstwa/podmioty powiązane

III nabór – Załącznik nr 2.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

III nabór – Załącznik nr 2.3 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis

III nabór – Załącznik nr 2.4

Protokół wyboru wykonawcy.

III nabór – Załącznik nr 2.5 do umowy

Deklaracja współpracy wykonawcy.

III nabór – Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Oświadczenie o nieubieganiu się o inny grant ze schematu 1.2.c.

III nabór – Załącznik nr 4 – Umowa o powierzenie grantu

Pobierz i zapoznaj się z treścią umowy o powierzenie grantu.

III nabór – Załącznik nr 4.1 do umowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

III nabór – Załącznik nr 4.3 do umowy

Weksel in blanco.

III nabór – Załącznik nr 4.4 do umowy

Wzór deklaracji wekslowej.

III nabór – Załącznik nr 4.5 do umowy

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia.

III nabór – Załącznik nr 4.5.1 do umowy

Raport końcowy z realizacji Usługi
 

III nabór – Załącznik nr 4.6 do umowy

Oświadczenie – klauzula informacyjna

III nabór – Załącznik nr 4.7 do umowy

Zgoda na podpisanie umowy o grant.

III nabór – Załącznik nr 4.8 do umowy

Oświadczenie dotyczące dokumentów MŚP

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad przyznawania bonu, sposobu zabiegania o dotację oraz sposobu rozliczenia wsparcia.

Załącznik nr 1 – Wykaz wskaźników

 

Załącznik nr 2 – Wniosek o grant

Pobierz wniosek, który należy złożyć w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy, aby rozpocząć proces ubiegania się o bon na innowacje.

Załącznik nr 2.1. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP

 

Załącznik nr 2.1A do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik A – Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub powiązanych

Załącznik nr 2.1B do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik B – Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie

Załącznik nr 2.1C do wniosku

Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. Załącznik C – Przedsiębiorstwa/podmioty powiązane

Załącznik nr 2.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 2.3 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2.4

Protokół wyboru wykonawcy.

Załącznik nr 2.5 do umowy – OBOWIĄZUJĄCY z dnia 21.04.2022 r.

Załącznik nr 2.5 do umowy

Deklaracja współpracy wykonawcy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Oświadczenie o nieubieganiu się o inny grant ze schematu 1.2.c.

Załącznik nr 4 – Umowa o powierzenie grantu

Pobierz i zapoznaj się z treścią umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 4.1 do umowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 4.3 do umowy

Weksel in blanco.

Załącznik nr 4.4 do umowy

Wzór deklaracji wekslowej.

Załącznik nr 4.5 do umowy

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia.

Załącznik nr 4.5.1 do umowy

Raport końcowy z realizacji Usługi

Załącznik nr 4.6 do umowy

Oświadczenie – klauzula informacyjna

Załącznik nr 4.7 do umowy

Zgoda na podpisanie umowy o grant.

Załącznik nr 4.8 do umowy

Oświadczenie dotyczące dokumentów MŚP

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl