Dofinansowanie w 3 prostych krokach

realizowane przez Dolnośląskich Pracodawców

Znajdź ośrodek badawczo-rozwojowy, wypełnij wniosek i skorzystaj z dofinansowania w wysokości nawet 200 tys. zł na 85% Twojej innowacji.

Dowiedz się więcej

Najnowsze publikacje ekspertów.

Poznaj lepiej świat innowacji z naszymi specjalistami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Frequently Asked Questions

poszukaj odpowiedzi w dziale FAQ

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje ponad 341 tysięcy firm z sektora MŚP. Jest to najprężniej rozwijający się sektor przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – jednak, co roku, upada coraz więcej firm. Celem projektu jest rozwój konkurencji oraz innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem poprzez stworzenie warunków do transferu wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy tymi jednostkami, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsiębiorczości.
Jest to sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na ich kategorię składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE
Działalność badawczo-rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy oraz poszukiwania nowych zastosowań dla tej wiedzy. Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe to jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat – definicję jednostki B+R zawarto w Regulaminie.
Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Wyróżniamy pięć przypadków występowania innowacji: a. stworzenie nowego produktu, b. zastosowanie nowej technologii, metody produkcji, c. stworzenie nowego rynku zbytu, d. pozyskanie nieznanych dotąd surowców, e. reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Ściągnij pliki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Oświadczenie dotyczące środków sankcyjnych

Oświadczenie dotyczące działań informacyjno-promocyjnych

 

OBOWIĄZUJĄCY – III nabór – Oświadczenie dotyczące środków sankcyjnych

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

skorzystaj z formularza online i pytaj bez obaw.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl