Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Dofinansowanie w 3 prostych krokach

realizowane przez Dolnośląskich Pracodawców

Znajdź ośrodek badawczo-rozwojowy, wypełnij wniosek i skorzystaj z dofinansowania w wysokości nawet 100 tys. zł na 85% Twojej innowacji.

Dowiedz się więcej
Play Button

Zobacz jakie to proste. Poznaj korzyści.

Obejrzyj nasz filmik instruktażowy i poznaj korzyści bonu na innowacje.

Najnowsze publikacje ekspertów.

Poznaj lepiej świat innowacji z naszymi specjalistami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Frequently Asked Questions

poszukaj odpowiedzi w dziale FAQ

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje ponad 341 tysięcy firm z sektora MŚP. Jest to najprężniej rozwijający się sektor przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – jednak, co roku, upada coraz więcej firm. Celem projektu jest rozwój konkurencji oraz innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Bon na Innowacje tworzy warunki dla transferu badań, nowoczesnych technologii i wiedzy w zakresie innowacyjności oraz udostępnia najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiając zastosowanie ich we własnej praktyce gospodarczej.
Jest to sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na ich kategorię składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE
Działalność badawczo-rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy oraz poszukiwania nowych zastosowań dla tej wiedzy. Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe to jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych: a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wyższych w Polsce, b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c. instytuty badawcze, d. międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e. Polska Akademia Umiejętności, f. inne jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 do działu 73 „Działalność badawczo-rozwojowa”.
Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Wyróżniamy pięć przypadków występowania innowacji: a. stworzenie nowego produktu, b. zastosowanie nowej technologii, metody produkcji, c. stworzenie nowego rynku zbytu, d. pozyskanie nieznanych dotąd surowców, e. reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.
Inwestycja w innowacje znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku i, zacieśniając związki pomiędzy nauką a biznesem, wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki nie tylko regionalnej, ale i całego kraju. Inwestycja w innowacje to inwestycja w przyszłość.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Ściągnij pliki niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad przyznawania bonu, sposobu zabiegania o dotację oraz sposobu rozliczenia wsparcia.
 
Aktualizacja: 2 października 2018 r.

Wniosek o grant

Pobierz wniosek, który należy złożyć w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy, aby rozpocząć proces ubiegania się o bon na innowacje.
 
Aktualizacja: 25 lipca 2017 r.

Oświadczenie

Oświadczenie o nieubieganiu się o inny grant ze schematu 1.2.c.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz pozostałe publikacje.

Czytaj więcej

Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

skorzystaj z formularza online i pytaj bez obaw.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl