Korzyści płynące z Bonu na Innowacje II

Projekt “Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw” powstał w celu zainicjowania i wzmocnienia współpracy z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami, a także z jednostkami naukowymi. Celem tej współpracy ma być poprawa działalności przedsiębiorstw w oparciu o wiedzę, wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Cele projektu, które stanowią jednocześnie korzyści dla startujących w nim firm i placówek B+R:

transfer wiedzy i doświadczenia

Wzmocnienie transferu wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R i okołobiznesowej (wsparcie niefinansowe) do dolnośląskich MŚP poprzez realizację prac B+R, doradczych, i wdrożenie ich wyników do praktyki gospodarczej tych przedsiębiorstw.

wzrost konkurencyjności

Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności dolnośląskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw oraz budowanie świadomości na temat zabezpieczenia własności intelektualnej.nakłady inwestycyjne

Wzrost nakładów inwestycyjnych dolnośląskich MŚP na działalność B+R służące rozwojowi potencjału innowacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw.Jeśli myślisz o poprawieniu funkcjonowania Twojej firmy, wprowadzeniu nowego produktu czy poprawieniu produkcji, ale nie wiesz, jak znaleźć ośrodek, który przeprowadzi niezbędne badania i testy, Bon na Innowacje to szansa dla Ciebie.

Dzięki wsparciu niefinansowemu (konsultacje + doradztwo) i finansowemu, przeznaczonemu na pokrycie kosztów specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dolnośląski Bon na Innowacje usunie wszelkie bariery, z jakimi do tej pory borykali się przedsiębiorcy:

w znalezieniu jednostki B+R

Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z giełdy, na której może znaleźć najbardziej odpowiedniego partnera do realizacji własnej wizji.

wysokie koszty badawcze

Program zakłada dofinansowanie, pokrywające 85% środków, niezbędnych do opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

dostęp do bazy technicznej

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia jednostek badawczo-rozwojowych przez cały okres współpracy.

W ramach bonu na innowacje MŚP otrzyma wparcie finansowe i merytoryczne:

doradztwo

Doradztwo świadczone przez ekspertów Dolnośląskich Pracodawców i Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki SA, dotyczące wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach Bonu, etc. Doradztwo obejmie 143 MŚP – po 5 godzin na firmę..

dofinansowanie

Dofinansowanie dla 85% wartości planowanej innowacji o maksymalnej wysokości 200 tys. zł. Dofinansowanie będzie mogło objąć audyt technologiczny o maksymalnej wysokości 5% wartości Bonu. Obligatoryjnie będzie ono musiało zostać przeznaczone na usługę badawczo-rozwojową dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu czy technologii. Dofinansowanie ma docelowo objąć 50 MŚP z rejonu dolnośląskiego.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl