Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Innowacyjność = Konkurencyjność

Bon na Innowacje to projekt realizowany w ramach RPO WD i współfinansowany przez Unię Europejską, skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizatorem projektu są Dolnośląscy Pracodawcy. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i doradczymi. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoli firmom z regionu podnieść swoją konkurencyjność na rynku lokalnym, krajowym lub światowym, usprawnić procesy produkcyjne, a także udoskonalić oferowane produkty lub usługi.

Beneficjenci projektu uzyskają dofinansowanie o maksymalnej wartości 100 000 zł, które stanowić będzie 85% wartości planowanej innowacji. Pozostałe 15% pokryje beneficjent w formie wkładu własnego.

wsparcie niefinansowe

Wsparcie w postaci konsultacji i doradztwa udzielanego przez organizację Dolnośląscy Pracodawcy w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – 216 MŚP (5 godz./MŚP) + 20 doradztw w zakresie kojarzenia JBR z MŚP

wsparcie finansowe

Dofinansowanie z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (nieobligatoryjne, maks. 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (obligatoryjnie).

Finansowe wsparcie obejmie 54 MŚP, które będą realizowały działania, mające na celu wprowadzenie innowacji produktowej i/lub procesowej oraz będą wpisywały się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Innowacja produktowa

Innowacja produktowa będzie rozumiana jako wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.

Innowacja procesowa

Innowacja procesowa będzie rozumiana jako wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej, takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne.

Inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska obejmują następujące obszary:

Chemia i farmaceutyka

Obejmuje opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania substancji aktywnych, rozwój metodologii syntetycznych, technologii i procesów chemicznych, wdrażanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków, a nawet projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnej infrastruktury.

Mobilność przestrzenna

To urządzenia i podzespoły dla środków transportu, obiekty bezzałogowe, źródła napędu i zasilania, elektromobilność. Działania mogą objąć także poprawę bezpieczeństwa transportu, opracowanie oraz wdrożenie systemów i podzespołów dla branży kosmetycznej, a także systemów zwiększających efektywność transportu – również w ujęciu proekologicznym.

Żywność wysokiej jakości

Specjalizacja dotyczy środków spożywczych stosowanych w postępowaniu profilaktycznym i terapeutycznym, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także pasze wysokiej jakości, alternatywne środki w farmakoterapii zwierząt gospodarskich i hodowlanych, specjalistyczne karmy i suplementy diety dla zwierząt domowych.

Surowce naturalne i wtórne

Pozyskiwanie i zaawansowane przetwarzanie oraz wykorzystanie surowców naturalnych. Opracowanie i wdrożenie technologii odzysku materiałów użytecznych, recyclingu czy unieszkodliwiania odpadów. Specjalizacja obejmuje także prace nad zaawansowanymi materiałami kompozytowymi, inteligentnymi, do zastosowań w przemyśle w postaci surowców.

Produkcja maszyn i urządzeń

Projektowanie i opracowywanie nowych technologii wytwarzania oraz produkcji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Specjalizacja obejmuje zarówno urządzenia ogólnego, jak i specjalnego przeznaczenia, a także urządzeń energetycznych, elektrotechnicznych, optoelektronicznych i fotonicznych, do wytwarzania i obróbki materiałów.

Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT

Specjalizacja obejmuje metody produkcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych, zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli, przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych, systemy bezpieczeństwa cyfrowego, a także rozwiązania dla inteligentnych domów i miast oraz dla osób niepełnosprawnych.  
Więcej informacji o zasadach i kryteriach przydzielania Bonu na Innowacje znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Masz pytania? Przejdź do zakładki KONTAKT i skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl