Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Otrzymałeś Bon na Innowacje? Pamiętaj o działaniach informacyjno – promocyjnych

autor: Dolnośląscy Pracodawcy

Przypominamy, że zgodnie z § 5 pkt. 2.3 umowy o powierzenie grantu w Projekcie „Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność” firmy realizujące granty w ramach naszego projektu zobowiązały się do oznaczania dokumentów i innych bezpośrednich efektów będących wynikiem realizacji Usługi, a także miejsca realizacji Usługi informacją o współfinansowaniu Unii Europejskiej.

Przypominamy, że działania te mogą być realizowane między innymi poprzez:

a) umieszczenie na dokumentach:

  • znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej,
  • odniesienia do Funduszu,
  • znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny,
  • herbu województwa dolnośląskiego wraz z napisem Dolny Śląsk,

b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji nt. uzyskanego Grantu obejmującego jego cele i efekty oraz wskazującego wysokość wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej;

c) umieszczenie plakatu nt. uzyskanego Grantu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej w siedzibie Grantobiorcy,

d) umieszczenie tabliczki informacyjnej bezpośrednio w miejscu realizacji powierzonego Grantu.

Udokumentowaniem wypełnienia obowiązków informacyjno–promocyjnych mogą być zdjęcia, zrzuty ze strony itp.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl