Nowoczesne technologie a rynek pracy

14% zawodów zagrożonych jest automatyzacją, a 32% zmieni się pod wpływem innowacji – wynika z najnowszego raportu OECD “Future of Work 2019”.

Wysokie ryzyko automatyzacji

Według raportu, Polska jest jednym z państw, w którym ryzyko automatyzacji istniejących miejsc pracy jest bardzo wysokie. Ma to związek z rosnącą ilością miejsc pracy związanych z szeroko rozumianą branżą technologii cyfrowych. Są to zawody, które jeszcze 10 lat temu nie istniały, a dzisiaj są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Należą do nich takie stanowiska jak programista aplikacji mobilnych, menedżer mediów społecznościowych, specjalista chmury obliczeniowej, inżynier transportu autonomicznego czy operator dronów.

Zagrożenia dla rynku pracy

Ten stan rzeczy nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy w Polsce. Według ekspertów, może nawet doprowadzić do powstania nowej grupy osób bezużytecznej dla pracodawców z punktu widzenia umiejętności. Nowe zawody wymagają bowiem bardzo precyzyjnych kwalifikacji i specjalizacji. Są one trudne do opanowania, więc przekwalifikowanie może okazać się procesem długotrwałym. To może pozostawić pewną grupę osób daleko w tyle za zmianami. Konsekwencją może być wzrost bezrobocia i problem, który już teraz dotyka pracodawców – brak wykwalifikowanej siły roboczej.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wzrost gospodarczy w Polsce opiera się na transporcie, górnictwie i rolnictwie, a także na produkcji i administracji. Wszystkie te obszary posiadają duży potencjał robotyzacji, który dotyczy nie tylko sfery sprzętowej, ale także oprogramowania. Rozwiązaniem prognozowanych problemów może być opracowanie systemowego podejścia do kształcenia przyszłych pracowników w kierunku nowych zawodów. Równie ważne jest przygotowanie mapy stopniowego przekwalifikowania części obecnych pracowników. Trzeba stymulować i premiować kreatywność, innowacyjność oraz wynalazczość, a także uświadamiać osoby aktywne na rynku pracy, że zmiana zawodu jest zjawiskiem coraz częstszym i niekoniecznie w przyszłości będzie się odbywać tylko raz w życiu.   Źródło: Alebank.pl

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl