Nowe prawo własności przemysłowej – nowe szanse dla gospodarki

Nowe prawo własności przemysłowej, nad którym aktualnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii to szansa na wzrost zdolności do kreacji i absorbcji innowacji, co pozwoli budować gospodarkę opartą na wiedzy, trwale podnosić jej produktywność oraz wzmacniać konkurencyjność na globalnym rynku.
Projekt nowych regulacji trafił 25.04.2022 r. do konsultacji publicznych, które potrwają do 31 maja 2022 r.
Obecne prawo własności przemysłowej zostało ustanowione w 2000 r. i przez ponad 20 lat jego obowiązywania, liczne nowelizacje ustawy przyczyniły się do jej nieczytelności.
„ – Efektywna ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie w nowoczesnej gospodarce. Badania OECD i EUIPO pokazują, że firmy będące właścicielami praw własności intelektualnej mają wyższe przychody, są bardziej produktywne, zwiększa się ich skłonność do podejmowania działalności eksportowej, a to wszystko buduje ich potencjał rozwojowy. Wzrost gospodarczy jest w coraz większym stopniu uzależniony od niematerialnych aktywów. Dlatego konsekwentnie realizujemy działania, które przyspieszają naszą transformację ku gospodarce opartej na wiedzy, innowacyjnych technologiach oraz cyfryzacji. Komplementarnie do wdrożonych już proinnowacyjnych zachęt, takich jak ulga na B+R czy ulga IP BOX, które służą pobudzeniu inwestycji w sferę badani i rozwoju oraz sprzyjają wzrostowi komercjalizacji praw własności intelektualnej, proponujemy następny krok wzmacniający polski ekosystem prawny przyjazny innowacyjności – reformę prawa własności przemysłowej. Naszym celem jest opracowanie, w dialogu ze środowiskami biznesowymi i naukowymi, systemu ochrony prawa własności przemysłowej na miarę potrzeb nowoczesnej, cyfrowej gospodarki. Chcemy, aby dzięki nowym regulacjom, korzystający z systemu ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcy i innowatorzy, w tym szczególnie sektor MŚP, mogli skutecznie chronić innowacyjne rozwiązania i czerpać z nich optymalne korzyści ekonomiczne. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do konsultacji projektu i merytorycznej dyskusji nad proponowanym rozwiązaniami.” komentuje Waldemar Buda w opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii artykule.
W przygotowanym projekcie nowych regulacji znalazły się rozwiązania umożliwiające uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym przyspieszenie ochrony wynalazków. Ujednolicona zostanie także opłata zgłoszeniowa dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Natomiast propozycje nowych instrumentów ochrony własności przemysłowej uwzględniają:
  • wprowadzenie możliwości wstępnego zgłoszenia wynalazku,
  • lepszą ochronę rozwiązań chronionych know-how,
  • zastąpienie procedury badawczej procedurą rejestrową w odniesieniu do udzielenia ochrony na wzory użytkowe,
  • wprowadzenie regulacji dotyczącej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne.
Źródła:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowe-prawo-wlasnosci-przemyslowej-celem-gospodarka-oparta-na-wiedzy-i-innowacyjnych-technologiach?fbclid=IwAR3swORWAL0WYJKJ3rHzSZRf_Q0tBpnorqhOw-BmprU5oVojgHNAi-PlQWA

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl