KOMUNIKAT Z DNIA 10.05.2022 R. O WSTRZYMANIU NABORU

KOMUNIKAT Z DNIA 10.05.2022 R. O WSTRZYMANIU NABORU DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ = KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z zapisem §8 pkt. 3 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ = KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW informujemy, że nabór wniosków do projektu został wstrzymany z dniem 10.05.2022 r. z powodu przekroczenia 120% alokacji.
Wnioski złożone po godzinie 15:00 dnia 10.05.2022 r. nie będą podlegały weryfikacji.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl