Innowacje a potrzeby rynku. Skąd się bierze niski stopień komercjalizacji?

Według raportu NIK po tytułem “Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe”, polska innowacyjność jest słaba jakościowo i ilościowo. Brakuje w niej dokonań na poziomie światowym, a wartość wskaźników innowacyjności polskich firm jest nadal bardzo niska.

Najgorzej w sektorze MŚP

Najsłabiej w rankingu wypadają małe i średnie przedsiębiorstwa. Udział innowacyjnych firm z tego sektora w latach 2012-2014 wyniósł 11 proc. dla małych i 26 proc. dla średnich przedsiębiorstw. To niewiele w porównaniu z dużymi firmami, dla których wskaźnik ten osiągnął 50 proc.

Innowacje mało nowatorskie

Niską jakość innowacji w sektorze MŚP potwierdza badanie A. Drews. Jego celem była diagnoza działań innowacyjnych oraz identyfikacja poszczególnych etapów procesu innowacyjnego w Polsce w małych i średnich firmach. Okazało się, że ponad 60 proc. przedsiębiorców, inwestujących w czynności innowacyjne przeznacza je na szkolenia personelu. Zaledwie 20 proc. ankietowanych deklarowało prowadzenie prac B+R. Podejmowane prace nad nowymi technologiami nie miały natomiast charakteru przełomowego.

Trudna współpraca z ośrodkami B+R

Powyższe dane nie dziwią, ponieważ sektor MŚP nie dysponuje środkami do utrzymania własnego działu B+R. Jak się okazuje, tańsze rozwiązanie, czyli zlecanie prac badawczo-rozwojowych na zewnątrz nie jest w Polsce jeszcze popularne. Najczęściej małe firmy współpracują z ośrodkami badawczymi w niewielkim zakresie, który dotyczy m.in. uzyskania porady, zakupu licencji czy dostępu do sprzętu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w sektorze MŚP dominują firmy usługowe, podczas gdy innowacje generujące najwięcej przychodów dominują w przemyśle.

Wyższe nakłady nie rozwiążą problemu

Badanie Tomasza Norka, który sprawdzał, jaką efektywność mają projekty innowacyjne finansowane z funduszy UE, pokazuje, że problem nie tkwi w pieniądzach. Projekty finansowane przez rynek osiągają bowiem znacznie lepsze efekty, co wynika bezpośrednio z podejścia przedsiębiorców do innowacji. Najczęściej fundusze na nowe technologie traktowane są jako łatwa okazja do wzrostu przychodów. Tymczasem mogą stać się realnym narzędziem wsparcia dla nowatorskich projektów – i tylko wówczas mają szansę na przyniesienie wymiernych efektów w postaci wzrostu zysków w dłuższej perspektywie oraz konkurencyjności. Według Moniki Spychalskiej-Wojtkiewicz, zmianę podejścia firm do nowych technologii musi poprzedzać popularyzacja innowacyjności. Może w tym pomóc komercjalizacja wynalazków i ich zastosowanie w gospodarce. Dzięki temu firmy z sektora MŚP zyskają szansę na naśladowanie i wdrażanie nowych rozwiązań we własnym zakresie. Proces ten nazywa się dyfuzją innowacji w sektorze małych i średnich firm. Według Spychalskiej-Wojtkiewicz to niezbędne dopełnienie procesu generowania innowacyjności, który bezpośrednio przełoży się na wzrost innowacyjności sektora MŚP.   Źródło: Forsal.pl

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl