Elektromobilność – szansa na rozwój, czy uciążliwy nakaz unijny?

Coraz częściej słyszymy informacje i czytamy wiadomości o nadchodzącej decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia w 2035 roku zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Naciski na przejście do elektromobilności ze strony Unii Europejskiej narastają z roku na rok i wymagają innowacyjnych rozwiązań zarówno ze strony państw członkowskich jak i przedsiębiorców.

Czym jest elektromobilność?

Według definicji słownika ochrony środowiska, pod hasłem elektromobilność kryje się ogół zagadnień dotyczących stosowania i używania pojazdów z napędem elektrycznym, zarówno w aspektach technicznych, eksploatacyjnych jak i społecznych czy gospodarczych.

Już opierając się jedynie na słownikowej definicji możemy zauważyć, że elektromobilność jest powiązana z wieloma sferami życia społecznego i gospodarczego, a co za tym idzie wprowadzanie jej na szeroką skalę do naszego życia codziennego jest procesem niezwykle złożonym i pracochłonnym. Przede wszystkim przechodzenie na elektromobilność wymaga czasu oraz odpowiednich przygotowań.

„ – Przejście na transport neutralny dla klimatu wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu skłonienie konsumentów do mobilności bezemisyjnej. Obejmują one różne opcje technologiczne, zachęty fiskalne i niefiskalne oraz stymulujące środki regulacyjne. W Europie, ale szczególnie w Polsce, ze względu na znaczenie przemysłu motoryzacyjnego i niższą siłę nabywczą w porównaniu do starych krajów członkowskich UE, ważne jest, aby przejściem tym zarządzać w sposób akceptowany społecznie, uwzględniając również potrzebę zapewnienia mobilności po przystępnych cenach i zapobiegania „ubóstwu mobilności”. Przejście nie dobędzie się za darmo: ochrona klimatu wymaga zwiększonych wysiłków (finansowych i innych) ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Należy omówić i uzgodnić w przejrzysty sposób sprawiedliwy podział tych wysiłków” mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w wypowiedzi dla Konfederacji Lewiatan.

Jak rozwija się elektromobilność na świecie?

Elektromobilność jest aktualnie jedną z najprężniej rozwijających się branż. Wiele koncernów automotive już teraz stawia na innowacje z nią związane, coraz częściej stawiając na produkcję pojazdów napędzanych elektrycznie i szeroko promując je w swojej ofercie.

Według danych opublikowanych w najnowszej edycji raportu Global Electric Vehicle Outlook, w 2021 r. sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła dwukrotnie względem roku 2020. Podczas tego rekordowego pod względem sprzedaży pojazdów elektrycznych roku, sprzedanych zostało 6,6 mln takich samochodów. Ten imponujący wzrost udało się osiągnąć pomimo występowania trudności w globalnym łańcuchu dostaw spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Ponadto dane za 2022 r. już prezentują się niezwykle optymistycznie – w pierwszym kwartale na całym świecie sprzedano 2 miliony pojazdów elektrycznych.

Dowiedz się więcej o szansach jakie oferuje elektromobilność!

Jeżeli jesteś zainteresowany elektromobilnością i wprowadzaniem jej do swojego biznesu zapraszamy na warsztaty „Przełącz się na elektromobilność!”, których partnerem są Dolnośląscy Pracodawcy.

To wyjątkowe wydarzenie podczas którego przedstawiciele biznesu, administracji oraz nauki poznają jak wygląda proces produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, stosowane technologie i komponenty oraz gdzie są szanse na nowe obszary biznesowe w tym zakresie.

Warsztaty odbędą się:
  • 7 lipca 2022 r., godz. 9:00, Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Dolnośląski, ul. Generała Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław
  • 15 lipca 2022 r., godz. 9:00, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Zakres tematyczny warsztatów:
Moduł 1. Baterie jako centralny punkt elektromobilności
Moduł 2. Szanse dla branży metalowej
Moduł 3. Szanse dla branży tworzyw sztucznych
Moduł 4. Szanse dla branży elektronicznej i programistycznej
Moduł 5. Szanse przy recyklingu i ponownym użyciu baterii
Moduł 6. Wyposażenie warsztatów obsługujących pojazdy elektryczne
Moduł 7. Wyposażenie hal produkcyjnych o podwyższonej czystości (cleanroomy)

Cena za pakiet szkoleniowy (5h + indywidualne konsultacje) – 500 PLN netto (615 PLN brutto)
Cena zniżkowa dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach – 450 PLN netto (553,5 PLN brutto)
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@pire.pl
Więcej informacji: tel. 729 986 120

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji:
  • ilość osób + imię, nazwisko i stanowisko,
  • dane do FV,
  • informację o diecie (np.: wegańska, inna),
  • informację, czy potrzebują Państwo dostępu do punktu ładowania.
Informacje o warsztatach znajdują się na stronie www: Zapraszamy!

Źródła:
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/elektromobinosc.html
https://lewiatan.org/coraz-blizej-do-zakazu-sprzedazy-nowych-aut-spalinowych/
https://globenergia.pl/rynek-ev-rosnie-w-oczach-165-miliona-elektrykow-na-swiecie-na-koniec-2021-roku/

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl