Branża usług rozwojowych bez innowacji – co dalej?

Jak wynika z najnowszego badania zaprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości aż 64% firm szkoleniowych i doradczych nie podejmuje żadnych działań w zakresie innowacyjności. To niepokojąca liczba, biorąc pod uwagę jak niezbędne jest wprowadzanie przez przedsiębiorców innowacyjnych rozwiązań dla ich firm. Inwestowanie w innowacje stanowi podstawę do rozwoju i umacniania pozycji przedsiębiorstwa w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce.

W czasie pandemii koronawirusa mogliśmy zauważyć jak istotne dla biznesu jest inwestowanie w nowe rozwiązania technologiczne, cyfryzację i innowacje. Wiele firm szybko zaadaptowała się do nowych warunków i wprowadzała innowacyjne rozwiązania, by poradzić sobie w tym trudnym czasie. Mimo tego, jak pokazuje najnowsze badanie Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branży usługi rozwojowe, zdecydowała większość firm z tego obszaru od dawna nie wprowadziła u siebie żadnych innowacji. Badaniu poddano 1750 podmiotów, z czego dominującą część z nich stanowiły firmy mikro (nie zatrudniające więcej niż 9 osób). Wyniki pokazały, że aż 64% z przebadanych przedsiębiorstw szkoleniowych i doradczych nie podejmuje żadnych działań w zakresie innowacyjności, czyli nie wdrożyło w okresie ostatnich 12 miesięcy żadnych innowacji i nie planuje ich wprowadzać w ciągu następnych 3 lat.

Jak mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan, w opublikowanym do badania komentarzu:

„- To zaskakujące dane biorąc pod uwagę fakt, że badanie było realizowane podczas pandemii. Ten czas był ogromnym wyzwaniem dla całego rynku usług rozwojowych, z którym większość firm naprawdę dobrze sobie poradziła, błyskawicznie wprowadzając zmiany do swojej oferty – zarówno jeśli chodzi o kontent, jak i sposób świadczenia usług.”

„Jednocześnie 36% pracodawców deklaruje wprowadzenie w firmie innowacji, a 43% stworzenie nowych produktów lub usług, 26% planuje inwestycje w nowe technologie oraz nowoczesne oprogramowanie.

Okazuje się natomiast, że ponad połowa pracodawców z tej branży nie wprowadziła i nie planuje wprowadzić usług wspierających edukację cyfrową pracowników: w modelu „just in time” (60%), z wykorzystaniem wirtualnej i mieszanej rzeczywistości (69%) oraz symulacji online lub videolearning (64%). Te dane także nie są optymistyczne, biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie na wykorzystanie nowoczesnych technologii w projektowaniu, realizowaniu i ewaluowaniu usługi rozwojowej, a znaczenie tych kompetencji z czasem będzie rosło” czytamy dalej w opublikowanym prze Konfederację Lewiatan komentarzu.

Biorąc pod uwagę, że w perspektywie funduszy unijnych na lata 2021-2027 zdecydowana większość środków EFS będzie skierowana na finansowanie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz digitalizację możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania i implementowania innowacyjnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach, również tych z branży usług rozwojowych. To ważny krok dla rozwoju polskiego biznesu i polskiej gospodarki.

Dolnośląscy Pracodawcy

Źródła:
https://lewiatan.org/branza-uslug-rozwojowych-na-bakier-z-innowacyjnoscia/
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-uslug-rozwojowych-raport-z-i-edycji-badan

Zadzwoń. Napisz.


ul. Rynek 6 (pokój nr 4)

58-300, Wałbrzych


telefon: +48 530 828 511

mail: biuro@dp.org.pl


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław


telefon: +48 608 555 058

mail: magdalena.stachera@dpin.pl