Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Inwestowanie w innowacje – jak robić to mądrze

autor: Dolnośląscy Pracodawcy

Według Marka Ignora, prezesa Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, finansowanie innowacji  z bezzwrotnych dotacji jest mało efektywne. Powód? Brak rzetelnej kalkulacji rentowności projektu i planów komercyjnych. 

W wywiadzie dla Mambiznes.pl Marek Ignor przyznał, że przedsiębiorcy sięgający po dofinansowanie do prac B+R koncentrują się na kalkulacji wydatków i realizacji wskaźników projektowych. Zapominają, że wdrażanie innowacji musi poprzedzić głęboka analiza opłacalności takiej inwestycji, badanie rynku, a także zaplanowanie działań zmierzających do komercjalizacji opracowanych nowych technologii. Według eksperta, dopiero takie podejście zapewnia sukces inwestycji i może realnie przyczynić się do poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarki.

Pomysł musi mieć przewidywalne efekty ekonomiczne

Innowacyjnych pomysłów przybywa, ale które z nich mają rzeczywisty potencjał powodzenia? Według Ignora, w ocenie czy pomysł ma szanse na sukces niezbędne jest określenie jego efektów ekonomicznych. Jeśli jest to trudne, rośnie ryzyko podejmowanej inwestycji.

Czy dotacje szkodzą rynkowi?

W dyskusji o tym, w jaki sposób dotacje wpływają na rozwój krajowej gospodarki, ekspert przyznał, że jest zwolennikiem pożyczek zwrotnych, jednak dostrzega konieczność występowania również dotacji bezzwrotnych i modeli mieszanych. Problem, jaki mogą dla rynku generować dotacje jest natomiast jeden: Niektórzy zapominają, że dotacja nie zwalnia z rzetelnej kalkulacji rentowności i wymogu realizacji planów komercyjnych – mówi Ignor. W jego ocenie każdy typ wsparcia powinien być programowany w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do danej sytuacji gospodarczej i segmentu.

Co robić, by innowacja się opłacała?

Aby firma mogła rzeczywiście skorzystać z prac B+R i rozwijać dzięki nim swój potencjał, bez względu na źródło ich finansowania, powinna odpowiednio zaplanować działania związane z opracowaniem i wdrożeniem innowacji. Kalkulacja wydatków to jedno – powinna ona zostać poprzedzona solidną kalkulacją rentowności projektu, popytu, potrzeb rynku. Według eksperta, równie ważnym elementem prac nad nowymi technologiami jest również ich komercjalizacja. Powinna być ona celem każdej innowacji, a droga do niej powinna zostać zaplanowana jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu.

 

Źródło: Mambiznes.pl

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl