Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Doradcy

Marcin Durczak

Wiceprezes Zarządu i współwłaściciel firmy Heapmail Internet Solutions sp. z o.o., działającej w branży internetowej od 1997 roku. Współorganizator projektów IT między innymi z takimi podmiotami jak EMPIK, HP, Fortum, Danfoss, EXIDE, Telestrada.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach: Nowoczesna Komunikacja Marketingowa oraz Menedżerskie. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu następujących przedmiotów: Informatyka w zarządzaniu, Technologie Informacyjnej, Informatyczne podstawy decyzji marketingowych.

Członek Grupy Roboczej ds. inteligentnych specjalizacji ICT przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Sylwia Petryna

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, studiów podyplomowych z Coachingu oraz Akademii Kaizen (praktyk Kaizen) na Politechnice Warszawskiej. Doświadczony trener i doradca biznesowy (18 lat).. Ekspert w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER w nowej perspektywie unijnej. Właścicielka firmy konsultingowej Petra Consulting, od 15 lat pozyskującej z powodzeniem środki unijne. Doświadczony praktyk z dziedziny funduszy europejskich, jest autorem wielu projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć w ramach RPO, PO IG, POIŚ, PROW, POKL, FIO, Fundusze Norweskie, Granty, biznes planów finansowanych z kredytów bankowych. W latach 2004 – 2013 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 30 mln PLN. W nowej perspektywie pozyskała fundusze na łączną wartość 12 mln PLN.

Ryszard Sobański

Wieloletni menedżer wysokiego szczebla spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (kierunek gospodarka miejska), 1993 studia podyplomowe w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym na AE we Wrocławiu, 1995 studia podyplomowe „Prawo bankowe” na UWr, 1993-1995 dwuletni cykl szkoleniowy Kredytowanie podmiotów gospodarczych” w Międzynarodowej Szkole Finansów i Bankowości w Katowicach, 1995r. zdanie egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 2000-01 studia podyplomowe „Zarządzanie i wycena nieruchomości” na PWr, K.: 1992-95 inspektor kredytowy w Świdnicy, 1995-96 kierownik Działu Kontroli i Finansowania Umów w Tow. Finansowo-Leasingowym we Wrocławiu, 1996-2003 założyciel i właściciel firmy konsultingowej „Doradztwo Ekonomiczno Finansowe” Sp. z o.o. w Świdnicy, 2001 założyciel i dyrektor oddziału Europejskiego Funduszu Leasingowego w Wałbrzychu, od 2003 do 2015 Prezes zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, od 2005 prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Świdnicy, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, założyciel i Wice prezes Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej, Konsultant Banku Światowego. Wyróżniony srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną, osobowość pogranicza polsko-czeskiego, wybitna osobowość miasta Świdnicy.

Łukasz Rut

Certyfikowany Trener Biznesu. Zastępca dyrektora ds. rozwoju Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największego związku pracodawców na zachodzie Polski. Dyrektor ds. promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior. Koordynator projektu „Lubuski Bon na innowacje”. Ekspert ds. innowacyjności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Centrum Polska Cyfrowa. Ekspert ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie kapitału społecznego firm startup. Autor blisko ćwierć tysiąca ocen Wniosków o dofinansowanie projektów wartych przeszło 0,5 mld zł. Przeprowadził przeszło 1000 godzin usług doradczych. Zaangażowany w realizację projektów wartych blisko 50 mln zł. Specjalizujący się w transferze technologii, współpracy nauki i biznesu, rozwoju firm startup i kooperacji biznesowej.

Marcin Kowalski

Współwłaściciel i prezes zarządu firmy doradczej Human Partner Sp. z o.o. Koordynator i współrealizator kilkunastu krajowych i regionalnych projektów związanych z rozwojem sektora MSP. Ekspert w zakresie instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu doradztwa biznesowego, sesji strategicznych i warsztatów z zakresu zarządzania i rozwoju organizacji, zarządzania projektami firmy.

W latach 2009 – 2013 był ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. W latach 2014-2015 konsultant Banku Światowego w projekcie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania „made in Poland”, realizowanym na zlecenie Min. Gospodarki. Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, odpowiedzialny za obszar rozwoju przedsiębiorczości, fundusze europejskie w nowej perspektywie 2014-2020. Współzałożyciel i przewodniczący od sierpnia 2015 r. Grupy ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO Województwa Dolnośląskiego.

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl