Przejdź do portalu dolnoslaskieinnowacje.pl »

Biurokracja i brak świadomości hamują innowacje w polskim eksporcie

autor: Dolnośląscy Pracodawcy

Raport „Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie” wskazał największe przeszkody, na jakie natrafiają innowacyjne branże. Jak się okazuje, od lat czynniki hamujące rozwój nowych technologii nie zmieniają się.

Polska ważnym eksporterem w Europie

Polska zyskuje coraz większe znaczenie na rynku europejskim w dziedzinie eksportu nowych technologii. Nasze specjalności eksportowe to druk 3D, biotechnologia oraz autobusy elektryczne. Pod względem drukarek 3D Polska opanowała już ok. 10% światowego rynku. Eksport biotechnologii jest wart prawie miliard zł rocznie, a autobusy elektryczne stanowią co drugi pojazd tego typu w samej Unii Europejskiej. Mimo to, ponad 3/4 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w raporcie, wskazuje, że głównym źródłem ich sukcesu są działania, które podjęli sami.

Coraz wyżej w rankingach

Zwiększa się także potencjał polskiej innowacyjności. Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności, między 2014 r. a 2017 r., Polska poprawiła swoją ocenę o 12,5%. Światowe Forum Ekonomiczne uplasowało nasz kraj natomiast na 41. miejscu wśród 140 innych państw pod względem rozwoju innowacji.

Atutami Polski jest wysoki stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w zakresie środków trwałych i relatywnie wysoki odsetek inwestujących za granicą. Słabością pozostaje natomiast zbyt niski udział dużych firm i zbyt rzadkie stosowanie konkurencji pozacenowej, które jest powszechnym narzędziem na rynku zagranicznym.

Szanse dla polskiego eksportu

W badaniu „Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie” aż 78% ankietowanych przyznało, że głównym źródłem sukcesu były podejmowane przez nich działania. Fundusze europejskie również odegrały pewną rolę – w latach 2007-2017 skorzystało z nich 35,2% badanych przedsiębiorstw.

Jako bariery utrudniające wykorzystanie instrumentów wspierania transportu przedsiębiorcy podali rozmijanie się oferty w tym zakresie z ich potrzebami. Innym problemem, również często wskazywany, jest brak informacji o możliwościach wsparcia. Autorzy raportu przyznają, że publiczne instrumenty wpierania eksportu byłyby znacznie popularniejsze, gdyby towarzyszyła im szersza kampania informacyjna oraz walka z barierą biurokratyczną.

 

Źródło: Alebank.pl

Zadzwoń. Napisz.


ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój


telefon: +48 74 64 80 534

mail: biuro@dp.org.pl